Có thể thấy, nhu cầu khám chữa yếu sinh lý đang có xu hướng ngày...